Grafički dizajn

Grafička vizualna komunikacija, kao oblikovanje vizualnih identiteta i prepoznatljivih grafičkih obilježja naša je osnovna djelatnost.

Za naše klijente osmišljavamo: vizualne identitete, brošure, godišnja izvješća, časopise, brendiramo i dizajniramo proizvode svih vrsta, osmišljavamo slogane i reklamne kampanje, web stranice te niz drugih kreativnih materijala koje ne možete niti zamisliti, a mi znamo da vam trebaju.